Logo
東海大學環境科學與工程學系-最新消息-最新消息-108學年度博士班考試入學面試(發佈日期:2019-04-30)

108學年度博士班考試入學面試(發佈日期:2019-04-30)

  • 日期 : 2019-04-30
  • 點閱 : 265
 108學年度東海大學環境科學與工程學系 博士班
考試入學面試時間表

時間:民國10853() 上午1000至上午1130
地點:理學院S102   電話:04-23590202
口試請準備10分鐘之簡報(.ppt)報告,簡報檔報到時繳交

                             面談時間表

准考證號碼

 

時間

3404001

O

 10:00 ~ 10:30

3404002

O

 10:30 ~ 11:00

3404003

O

 11:00 ~ 11:30


註: 請提前20分鐘報到。